Başlat

Bize iletişim bilgilerinizi bırakın,
sizi arayıp detaylıca KOOPERA’yı anlatalım!

KOOPERA PAYDAŞLARI ​

Koopera Lideri : Kooperatifin başkanı ve ana yürütücüsüdür. Kendisi ile birlikte en az 7 kişi ile kooperatifi kurar. Kooperatif yönetim kurulu ile birlikte konutların zamanında, kalitesinde, bütçesinde tamamlanmasından sorumludur. Emekleri karşılığında kooperatiften %3 huzur hakkı alır. Seçtiği yönetimi ile paylaşır.

Koopera Ortakları : Güç birliğini oluşturan bireylerdir. Her bir ortağın ana görevi kooperatiflerine birlikte yaşayacakları arkadaşlarını davet ederek kooperatiflerinin bir an önce dolmasını sağlamaktır. Koopera`da evinin yerini seçme hakkı üye olma sırasına göre belirlendiğinden, önce kayıt olan üye öncelikli seçme hakkı kazanır.

Akkon : Koopera`ların ihtiyacı olan arsaları önerir, mimari projeleri yapar/yaptırır, yapıları endüstriyel anlayış ile üreterek çözüm ortağı bayileri aracılığı ile Koopera üyeleri için inşa ettirir.

Koopera Çözüm Ortakları : Akkon’a akredite mühendislik-mimarlık şirketleri, tasarım şirketleri, mali müşavirlik şirketleri, hukuk müşavirliği şirketleri ve yapı denetim şirketleridir. Kooperatifin arsa temininden, resmi süreçlerinin yönetimine, yapıların inşasından, banka finansmanlarının tahsisine kadar tüm süreçlerin eksiksiz yönetilebilmesi için çalışırlar.

KOOPERA

NEDİR ?

Koopera; birlikte hareket etmenin gücünden doğan yeni nesil konut edinme modelidir. Bugünkü tüm konut edinme sistemlerindeki gibi gayrimenkul geliştiricilerinin değil, bir araya gelmiş ihtiyaç sahiplerinin faydalarına odaklanmıştır.

Koopera, geliştirici kazanımlarını; gerçekten yatırımı yapana, yani bir araya gelmiş, güç birliği yapmış ortaklarına veren dürüst, şeffaf, denetlenebilir bir harekettir.

Detaylı Bilgi