Başlat

Bize iletişim bilgilerinizi bırakın,
sizi arayıp detaylıca KOOPERA’yı anlatalım!

Gerek Kooperatif Kuruluşu gerek aylık mali müşavirlik hizmetleri sürecinde KOOPERA kooperatif kurmak isteyenlere hukuki ve mali danışmanlık vermektedir.

Kooperatif kurabilmek için en az 7 gerçek veya tüzel Kişi gerekmektedir.

Kooperatif kurma resmi masrafları ortak başı yaklaşık 1000 TL dir. Toplam 5000-7000 TL arası resmi masrafı vardır. Masraf kalemleri noter, ticaret odası, resmi defter vb. kalemlerden oluşmaktadır.

Kooperatif kuruluşu sırasında tüm kurucu ortaklardan aşağıdaki evraklardan 2’şer adet hazırlamalıdır.
1 – İkametgâh,
2 – Nüfus Cüzdan sureti ya da Nüfus cüzdan fotokopisi noter onaylı sureti,
3 – Sabıka kaydı,
4 – Mal bildirim formu. Tüm kurucular ıslak imzalı,
5 – Vesikalık fotoğraf,
6 – Ana sözleşmeyi imzalamaya gelemeyecek kişiler için eğer vekalet ile imzalanacak ise hazırlanan vekaletin aslı ve noter onaylı kimlik fotokopisi.

İdeal üye sayıları, kooperatif kuruluş amacına ve alınması öngörülen arsanın imar durumuna uygun olarak belirlenmelidir.

Koopera portalında yer alan “mevcut Kooperalara üye ol” sekmesi sayesinde, kooperatifinize ortak olmak isteyen kişiler ile iletişime geçebilirsiniz.

“Ben burada yaşarım” sekmesi ve “Kendi Kooperanı kur” sekmeleri ile bırakmış olduğunuz bilgilere istinaden Koopera size arazi bulmada kılavuzluk yapacaktır.

Alınacak arsa imar durumu açısından, talep edeceğiniz konut tiplerine ve üye sayısına uygun olmalıdır. Daha detaylı bilgi için Koopera danışmanınız sizlere yardımcı olacaktır.

Koopera, sürecin tamamında hukuki, mali ve teknik anlamda destek olacaktır.

Bölgenizde bulunan Koopera Çözüm ortakları, inşaat ve imarla ilgili her türlü süreçte destek olacaktır.

Homera web sitesinde yer alan konut bedellerine; Düz bir araziye uygun temel, üstyapı inşaat işleri, elektro mekanik imalatlar dahildir. Arazi tesviye işleri, Altyapı imalatları, çevre-peyzaj işleri, tefrişat, resmi gider ve harçlar bedellere dahil değildir.

Homera web sitesinde yer alan konut bedellerine; Düz bir araziye uygun temel, üstyapı inşaat işleri, elektro mekanik imalatlar dahildir. Arazi tesviye işleri, Altyapı imalatları, çevre-peyzaj işleri, tefrişat, resmi gider ve harçlar bedellere dahil değildir.

Koopera projelerinde, Homera tipleri kullanılmaktadır. Mevcut tipler imar durumu ve beklentileri karşılayamaz ise Koopera tasarım partnerleri aracılığı ile arsanıza uygun tasarım çalışılacaktır.

Ruhsat süreçleri Koopera çözüm ortakları danışmanlığında yürütülmektedir.

Tercihen konut sahibi olunmak istenen lokasyon odaklı Koopera kurulmalı. Bu lokasyonda bulunmuş olan arsanın sahibi ile bir protokol yapılmalı ve sonra ortak sayısını hızlıca artırıp, arsa devir işlemi tamamlanmalı. Diğer alternatif olan uygun arsanın bulunması ile kooperatif kuruluş işlemlerine başlanması süreci biraz uzun süreceğinden, genellikle bulunan arsanın kaçırılmasına sebep olabilmektedir.

Kooperanız için hazırlanmış olan proje ve teknik şartnameye istinaden Koopera çözüm ortaklarından teklifler alarak kendinize en uygun çözüm ortağını seçebilirsiniz.

Koopera sisteminin başarısının temelinde AKKON endüstriyel çelik yapı sistemi yer almaktadır. Çelik yapı sistemi sürdürülebilir, deprem güvenli, hızlı, ekonomik ve öngörülebilir kalitede sonuçlar ortaya koymaktadır. Koopera sadece Akkon Çelik Yapı Sistemlerini kullanmaktadır.

Koopera yapıları, Akkon ürün paketleri ile hazırlanmaktadır. Tasarımcı, tedarikçi, finans partnerleri ve uygulayıcılar bu paketler ile çalışmaktadır.

Koopera organizasyonu gelirini, Endüstri üretimleri ve tedarikini gerçekleştirdiği ürünleri üzerinden elde etmektedir. Bu gelir elde edilirken Kooperanın hedefi kullanıcının maliyetini arttırmadan, toplu üretimin avantajı ile ölçek ekonomisi oluşturmaktır.

Koopera Kooperatiflerinde “Koopera” teriminin kullanılması şarttır. Fakat yapılar tamamlanıp Kooperatifin ferdileşmesine paralel Site yönetimine geçişte, Site adına üyeler kendileri bağımsız karar vereceklerdir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan Koopera ofisleri ve toplantı alanları Koopera Kooperatiflerine ücretsiz olarak kullandırılabilmektedir.

Kooperatiflerde Tasfiye süresi bir yıldan 6 aya düşürülmüştür. Tasfiyeye giriş genel kurulunu müteakiben 6 ay sonra kooperatifinizi kapatabilirsiniz.

Kooperatif ana sözleşmesinde Kooperatifçe, konut inşaatlarının devamı sırasında veya tamamlanmasından sonra değişik yer ve zamanlarda yeniden arsa alınması ve ortak kaydedilmesi şeklinde faaliyette bulunulamaz denilmektedir. O nedenle her arsa için ayrı kooperatif kurulması gerekmektedir. (Tevhit edilemediği takdirde)

Kooperatif ortaklarına tapularını verdikten 6 ay içinde tasfiyeye giriş genel kurulu yaparak tasfiye işlemlerini gerçekleştirir

Koopera aracılığı ile hayata geçecek projelerde, sitede yaşam kurallarını düzenleyen site yönetim planı süreçlerinde de destek sunulmaktadır.

Tapular verilmeden önce Kooperatif yönetim kuruluna yazılı başvurulmak şartı ile mümkündür.

KOOPERA

NEDİR ?

Koopera; birlikte hareket etmenin gücünden doğan yeni nesil konut edinme modelidir. Bugünkü tüm konut edinme sistemlerindeki gibi gayrimenkul geliştiricilerinin değil, bir araya gelmiş ihtiyaç sahiplerinin faydalarına odaklanmıştır.

Koopera, geliştirici kazanımlarını; gerçekten yatırımı yapana, yani bir araya gelmiş, güç birliği yapmış ortaklarına veren dürüst, şeffaf, denetlenebilir bir harekettir.

Detaylı Bilgi